Bezpieczny
Kanał
Sygnalisty

Witamy na naszym kanale zgłaszania nieprawidłowości.
Zachęcamy do zgłaszania wszelkich podejrzanych i rzeczywistych nieprawidłowości. Gwarantujemy pełną poufność podczas całego procesu.

Prześlij zgłoszenie Sprawdź status zgłoszenia

Jakie naruszenia należy zgłaszać?

Dotyczące:

 • usług, produktów i rynków finansowych,
 • zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 • bezpieczeństwa transportu,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 • bezpieczeństwa żywności i pasz,
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • zdrowia publicznego,
 • ochrony konsumentów,
 • ochrony prywatności i danych osobowych,
 • bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych,
 • interesów finansowych Unii Europejskiej,
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

O czym musisz pamiętać podczas zgłaszania naruszeń?

 • Aby nie utracić poufności pamiętaj, aby nie dokonywać zgłoszenia na sprzęcie informatycznym udostępnionym przez pracodawcę.
 • W trakcie dodawania zgłoszenia zalecane używanie trybu prywatnego przeglądarki.
 • Wysyłasz zgłoszenie bezpiecznie. Twoje zgłoszenie jest szyfrowane, a wszelkie metadane z załączników są usuwane.
 • Treść zgłoszenia będzie dostępna tylko dla osób upoważnionych do obsługi zgłoszeń, które są zobowiązane do zachowania całkowitej poufności.
 • Po wysłaniu zgłoszenia dostaniesz ID zgłoszenia i hasło do skrzynki korespondencyjnej, dzięki której sprawdzisz status zgłoszenia.
 • Nie podawaj danych innych osób, jeżeli nie jest to koniecznie.

Jak chronimy Twoją tożsamość i treść zgłoszenia?

 

Bezpieczeństwo treści zgłoszenia.

System zapewnia dodatkowe szyfrowanie treści zgłoszenia na urządzeniu (przeglądarce) Sygnalisty w sposób dostępny do odczytu tylko dla wyznaczonego w urzędzie Operatora. Na serwer przekazywane jest zgłoszenie w postaci zaszyfrowanej, z przypisanym do niego identyfikatorem i nadanym hasłem. Nie ma możliwości odczytu zgłoszenia na serwerze. Serwer nie realizuje żadnych operacji szyfrowania lub deszyfrowania zgłoszeń.

Możliwość kontaktu zwrotnego.

W momencie wysłania zgłoszenia Sygnalista otrzymuje od Systemu identyfikator zgłoszenia oraz wygenerowane dla niego hasło. Za ich pomocą może odczytywać na serwisie zwrotne odpowiedzi od Operatora, związane ze swoim zgłoszeniem.