Prześlij zgłoszenie

Odpowiedz na jak najwięcej pytań, podając szczegółowe informacje.
Jeśli nie masz informacji na dany temat, pozostaw pole odpowiedzi puste.

Wybierz kategorię

Wskaż urząd, jednostkę podległą lub kontrolowaną, której dotyczy zgłoszenie

Opisz zgłoszenie

Uzupełnij pole

Opisz jak najdokładniejszą lokalizację, np. nazwę stanowiska pracy, pomieszczenia, działu.

Uzupełnij pole

Opisz jak najdokładniej dzień i godzinę.

Uzupełnij pole

Przykładami takich działań jest rozmowa z kimś lub zgłoszenie w innym miejscu. Jeśli tak, tutaj opisz to działanie

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole

Zgodnie z obowiązującą w w Starostwie Powiatowym w Mikołowie procedurą zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, zgłoszenie może mieć charakter:

  1. poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;
  2. jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia.

Dodajesz zgłoszenie poufne. Co to znaczy?

  • Pamiętaj! Jesteś Sygnalistą i w związku z tym podlegasz specjalnej ochronie prawnej przed działaniami represyjnymi, odwetowymi także po zakończeniu postępowania.
  • Twoje dane osobowe podlegają utajnieniu i nie zostaną przekazane do osoby upoważnionej do obsługi zgłoszenia.
  • Osoba upoważniona w trakcje prowadzenia postępowania wyjaśniającego może wystąpić o udostępnienie Twoich danych jednocześnie zapewniając pełną poufność danych.  oznacza to, że Twoje zgłoszenie będzie procedowane anonimowo.
  • Treść zgłoszenia zostanie zaszyfrowana i będzie dostępna tylko dla osób upoważnionych do obsługi zgłoszeń, które są zobowiązane do zachowania całkowitej poufności.
  • Po wysłaniu zgłoszenia zapisz Twój unikalny identyfikator oraz hasło. Dzięki nim będziesz mógł anonimowo komunikować się z Operatorem Zgłoszenia.

Dodajesz zgłoszenie jawne. Co to znaczy?

  • Pamiętaj! Jesteś Sygnalistą i w związku z tym podlegasz specjalnej ochronie prawnej przed działaniami represyjnymi, odwetowymi także po zakończeniu postępowania.
  • Twoje zgłoszenie i dane osobowe podlegają utajnieniu oznacza to, że zostaną zaszyfrowane i przekazane tylko osobom upoważnionym do obsługi zgłoszeń, które są zobowiązane do zachowania całkowitej poufności.
  • Po wysłaniu zgłoszenia zapisz Twój unikalny identyfikator oraz hasło. Dzięki nim będziesz mógł anonimowo komunikować się z Operatorem Zgłoszenia.
Uzupełnij imię
Uzupełnij nazwisko
Uzupełnij PESEL
Wymagane zaznaczenie zgody

Klauzula informacyjna

Wymagane zaznaczenie zgody