Polityka Prywatności

Komunikat dla pracowników dot. prywatności


System umożliwia zgłaszanie incydentów, niewłaściwego postępowania i innych zasadniczo nieprawidłowych zachowań. Zgłoszenie w systemie może dotyczyć również Ciebie. Każdy pracownik może zostać zgłoszony jako osoba odpowiedzialna za incydent bądź jako uczestnik jego okoliczności. Oznacza to, że w ramach rozpatrywania zgłoszenia w systemie wDialogu.pl przetwarzane mogą być Twoje dane osobowe. W takiej sytuacji przetwarzane są wszystkie zgłoszone nam dane wraz z informacjami, które już posiadamy, na przykład nazwa Twojego stanowiska, a w poważnych przypadkach również informacje z Twojego komputera i firmowych systemów komunikacji.
 Podstawą prawną i celem tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes oraz obowiązek prawny zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy i badania wykroczeń. Dane będą przechowywane wyłącznie przez czas trwania postępowania wyjaśniającego i nie będą przez nas udostępniane, jeżeli nie będziemy do tego prawnie zobowiązani.
Firma Mediapark Sp. z o.o., która jest dostawcą systemu, będzie przechowywać dane, lecz nie będzie z nich korzystać w sposób wykraczający poza potrzeby związane z przechowywaniem.
Jako pracodawca, jesteśmy administratorem danych podlegających temu przetwarzaniu. Osoby zainteresowane uzyskaniem dalszych informacji o tym i innych sposobach przetwarzania danych osobowych proszone są o zapoznanie się z naszymi ogólnymi zasadami ochrony prywatności, które zawierają dane teleadresowe umożliwiające uzyskanie dalszych informacji.